Peelo in het groen - mei 2023

Gepubliceerd op 5 juni 2023 om 20:46

De volgende natuurwandeling/bijeenkomst gaat over waterdieren:  Tijd: woensdag 28 juni, 18:30 tot 21:00. Opgave: niet nodigLocatie: Vijver en boomgaard bij de Ter Aardseweg. Kosten: geen

De maand mei is een echte grasmaand. De boeren maaien de eerste snee gras en veel grassen gaan bloeien, wat niet iedereen prettig vindt. Vele soorten planten bloeien volop. De vroege voorjaarsoorten hebben al zaad gezet en sterven alweer af. De meeste bomen staan alweer in blad, op een paar soorten na zoals Robina en Gleditsia, moeten nog in blad komen. De Zomereiken stonden, door het natte voorjaar , al snel in blad na de bloei en ze groeiden ze goed. Tot de rupsen kwamen in vele getalen en soorten. 

Nu zie je dus vele Zomereiken (foto 1) die weer kaal zijn, en je ziet veel rupsen aan draden hangen als ze op zoek moeten naar bomen met blad. We lopen of fietsen er doorheen. Als de Zomereiken verder gezond zijn komt het blad er weer spoedig aan na wat regenval. Link naar site Nature today

Wat mij ook opviel is dat er weer vele soorten insecten rondvliegen in Peelo de een nog mooier van kleur dan de ander.

Foto 2 van l naar r. Liesgrasrietkever, Driehoekeendagsvlieg, Middelst wesp, Onder Sint-Jacobsvlinder, Witte reus.

Foto 3 Koraaljuffer, Coloradokever, Goudwesp, Fraaie schijnbok.

Niet alleen insecten belagen planten ook schimmels doen het. Ze zitten op bloemen en stengels zoals Vogelkersheksenbezem op Vogelkers en het Narrentasje op Sleedoorn. Op Grote brandnetel Brandnetel–zeggeroest met sporen.

 

Bladluizen waren ook in grote mate aanwezig op vele soorten planten en bomen zoals de Wolluis op Zwarte els (foto 7).

Rond de sluis Peelo zag ik alweer vroeg Eekhoorntjesbrood (foto8), Parelamaniet en

Inkarnaatklaver (foto 10), mooi van kleur, maar een soort die hier niet van oorsprong voorkomt.

Maar gelukkig bloeien er nu wel vele andere soorten Klaver in de bermen.

 

De wandeling van 26 april was zeer goed bezocht, maar helaas hebben we door het koude weer geen dagvlinders gezien. Wel zagen we enkele nachtvlinders en vele bloeiende bomen en planten en vele ander bijzonderheden.

 

De wandeling van 24 mei was een naar de boomgaard Peelo. We hebben met 6 personen een poging gedaan om in een lijn van 100 meter om de tien meter een vierkante meter planten die daar groeiden op naam te brengen. We kwamen op totaal 12 soorten grassen en planten. https://www.verspreidingsatlas.nl/projecten/floron/nectarindex/

 

Voor 28 Juni staat waterdieren op het programma. Wat ik vergeten heb te vermelden dat we verzamelen bij de vijver bij de Ter Aardseweg bij de boomgaard. Het begint om 18.30 uur en we stoppen om ongeveer 21.00 uur.

Mensen mogen dus op eigen gelegenheid naar de vijver komen aan de Ter Aardseweg.